Shërbimet kryesore

TREGTIMI I RRJETAVE

Aktiviteti kryesor i kompanisë është tregtia me shumicë dhe pakicë e artikujve prej çeliku – pajisje ndërtimi; kushineta, rrjeta, tuba çeliku inox në forma dhe madhësi të ndryshme, elektroda të saldimit me cilësi më të lartë dhe produkte tjera nga teli.

RRJETAT

Çdo strukturë çeliku përbëhet nga pjesët që janë përpunuar paraprakisht.
Në vendin e ndërtimit ata montohen në strukturë me anë të vidhave ose saldimit.
Punimet e rrjetave kryhen në punëtori, dhe jo në vendet e ndërtimit. Kjo ndodh për arsye të kërkesave gjithnjë e në rritje të cilësisë dhe kapacitetit mbajtës, temperatura e përshtatshme, mbrojtjes nga ndikimet atmosferike, kushte të mira të punës për punëtorët dhe mundësinë e kontrollit të cilësisë.

SHUFRAT

Të lakuar dhe pothuajse të gatshme, armatura përcillet pastaj në laboratorin e hekurit brenda fabrikës , për t’u shkarkuar më pas në vendet e ndërtimit.
Teknologjia dhe aftësitë njerëzore janë bërë së bashku për t’i dhënë jetë hekurit, duke krijuar kompozime që i bëjnë ndërtesat më të mira se çdo formë tjetër arti. Këto kompozime janë forma të artit, ku shpirti i njeriut takon elementin “hekur”, dhe proceset si lakimi, kompozimi, goditja, saldimi deri sa i jep jetë një vepre të plotë dhe harmonike.

TRAJET

Përgatitja e armaturës për trajet, me karakter industrial, kryesisht përdoren si mbulesa të brendshme për muret mbajtëse të ndërtesave të betonit të armuar, dhe më rrallë për ndërtesat me konstruksione çeliku.
Avantazhi më i madh është se trajet kanë vetë elemente mbajtëse dhe nuk kërkojnë një sistem të veçantë mbështetës sekondar. Ato ofrojnë sipërfaqe të brendshme të lëmuara estetikisht të këndshme, ideale për ruajtjen e brendshme të depove, objekteve të prodhimit, ndërtesave tregtare etj.

PILOTAT

Kompania Armatek merret me përpunimin e armaturës-lakim dhe këputje, të diametrave të ndryshëm. Prodhim të pilotave dhe produkteve tjera sipas standardeve europiane.
Çdo porosi e armaturës mbërrin me saktësi dhe në kohë optimale te klienti!
Armatek që nga themelimi ka sjellë makinat dhe teknologjitë më të avancuara për këtë lëmi nga prodhuesit më të njohur botëror të kësaj teknologjie, dhe vazhdon që çdo vit të sjellë makina të reja me qëllim që të avansoj produktet dhe oferten e saj në tregun vendor dhe atë ndërkombëtar.

DIAFRAGMA

Portfolio e jonë e produkteve është si rezultati përvojës sonë të gjerë në përpunimin e telit, duke përfshirë marrëdhënien afatgjatë me klientët.
Duke marrë përvojat më të mira nga vendet më të zhvilluara dhe të arriturat me të reja tekonolgjike në lemine e ndërtimit , dhe duke i parë kërkesat dhe nevojat e sektorit të ndërtimit në Kosovë, Armatek ka sjellë tekologjinë më të re dhe përvojat më të avancuara në këtë lëmi.

LAKIMI/PRERJA E ARMATURËS

Armatek ka kapacitetin për të përpunuar 100 tonë forca të blinduara në ditë, dhe kjo u mundëson klientëve tanë, përveç cilësisë që marrin nga makina shumë të sofistikuara ne gjithashtu ofrojmë shpejtësi dhe shpërndarje, kjo ndihmon në përshpejtimin e procesi i ndërtimit, pasi armatura është pothuajse e lakuar dhe është e thjeshtë për t’u instaluar.